معرفی انواع پرینتر

.

آرشیو دسته بندی :اچ پی (HP), پرینتر

lasterJet pro M402n printer

    نوع کاربری( توصیه شده)         اداری                                  سایز کاغذ           A4.A5.A6.A5R,B5,B6             ...

lasterJet pro 400 M401dn printer

  نوع کاربری( توصیه شده)         اداری                                  سایز کاغذ           A4.A5.A6.B5                      ...

(laserJet pro401a printer(cf270a

نوع کاربری( توصیه شده)         اداری                                  سایز کاغذ           A4.A5.A6.B5                          ...

(laserJet p2035 printer(ce461A

نوع کاربری( توصیه شده)         اداری                                  سایز کاغذ           A4.A5.A6.B5                          ...

(laserJet pro p1109W printer(CE662A

  نوع کاربری( توصیه شده)         خانگی -اداری                                  سایز کاغذ           A4.A5.A6.B5                ...

(laserJet pro p1109 printer(CE656A

  نوع کاربری( توصیه شده)         خانگی                                   سایز کاغذ           A4.A5.A6.B5                        ...

(laserJet pro p1102w printer(CE285A

  نوع کاربری( توصیه شده)         خانگی  - اداری                                  سایز کاغذ           A4.A5.A6.B5              ...

laserJet pro p1102 printer HP

  نوع کاربری( توصیه شده)         خانگی                                  سایز کاغذ           A4.A5.A6.B5                        ...